LEVEL Lieutenant  Captain  Major  Colonel 
I 1%  (0.55%) 1%  (0.55%) 1%  (0.55%) 1%  (0.55%)
11 5%  (2.78%) 5%  (2.78%) 5%  (2.78%) 5%  (2.78%)
III 5%  (2.78%) 5%  (2.78%) 5%  (2.78%) 5%  (2.78%)
IV 6%  (3.33%) 6%  (3.33%) 6%  (3.33%) 6%  (3.33%)
V 6%  (3.33%) 6%  (3.33%)
VI 7%  (3.89%) 7%  (3.89%)
VII 7%  (3.89%)
VIII 8%  (4.44%)